ภาพกิจกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มศว. องครักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พี่ ๆ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น