ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกตะแบก
หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง
เพราะ แบก คือ การแบกไว้ไม่ให้ตก สามารถยกขึ้นไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่า