ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกตะแบก

หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ

การแบกไว้ไม่ให้ตก สามารถยกขึ้นไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ำ

แสดงความคิดเห็น