อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

มารยาทงามอย่างไทย แจ่มใสร่าเริง

 

เอกลักษณ์

อนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย