ที่อยู่

โรงเรียนเมืองนครนายก

หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

โทรศัพท์ 037-316378

แฟ๊กซ์ 037-320384

EMAIL webmaster@mny.ac.th