ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ติดต่อ : โรงเรียนเมืองนครนายก หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ขุนด่านปราการชล

โทรศัพท์ : 037-316378

โทรสาร : 037-320384

E-MAIL : school.mny@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :  0-9940-0009-3691

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1026170151

รหัส Smis 8 หลัก :  26012001

รหัส Obec 6 หลัก :  170151