พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

ลิงก์ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด