ศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองนครนายก เข้าศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนท่าทราย หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.นครนายก ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์และถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของนักเรียนต่อไป

ชมภาพกิจกรรมทั้หมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้