อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

ภาพการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น