โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดนครนายก  ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น