ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ รุ่นที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

ในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

แสดงความคิดเห็น