การป้องกันไวรัส Covid-19

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

จากข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งเสริมการใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย เพื่อเป็นการให้ความรู้และป้องกันให้พ้นจากโรคพ้นภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19