คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

จาก สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

11 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเมืองนครนายก

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น