คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น