ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ร่วมกับโรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีตัวแทนจาก อบต.ท่าช้าง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ วัดเจดีย์ทอง และ วัดท่าช้าง  จ.นครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมพิธี

Read more

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561

ภาพกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน

โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก จัดโดย สำนักจัดหางานจังหวัดนครนายก

Read more