ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน วอลเลย์บอล

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตวิทยาคม จ.นครนายก ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือจราจร

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลูกเสือจราจร วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดย วิทยากรจาก สภ.เมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

Read more

ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ร่วมกับโรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีตัวแทนจาก อบต.ท่าช้าง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ วัดเจดีย์ทอง และ วัดท่าช้าง  จ.นครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมพิธี

Read more

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

Read more