ได้รับบริจาครถตู้จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเมืองนครนายก ขอขอบพระคุณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้อำนวยการ เตือนใจ ปิ่นนิกร ได้บริจาครถตู้ให้กับโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Read more

ที่หุ้มมุมกระดาษ

ที่หุ้มมุมกระดาษ ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง (PDF) จากนั้นนำไปปริ๊น ตัดตามรอย ใช้งานได้ทันที

Read more