ได้รับบริจาครถตู้จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเมืองนครนายก ขอขอบพระคุณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้อำนวยการ เตือนใจ ปิ่นนิกร ได้บริจาครถตู้ให้กับโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563

Read more

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมต้อนรับนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 และ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และนางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนในการตรวจความพร้อมในการเปิดเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประมวลภาพผู้อำนวยการให้ก

Read more

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 *ให้นักเรียนเตรียมดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบด้วย

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดีและผู้มีความรู้ความสามารถ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี และเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

Read more