ศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองนครนายก เข้าศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนท่าทราย หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.นครนายก

Read more

พิธีอำลาครูจีรพร พานทอง

ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมกันจัดพิธีอำลาครูจีรพร พานทอง เนื่องในการย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 2563

การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสถานศึกษา จัดการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยทางโรงเรียนได้รายงานการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา

Read more

ภาพกิจกรรมวันอาเซียนและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมวันอาเซียน และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก

ประมวลภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก ปีการศึกษา 2563 ณ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการของหายได้คืน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำความดี ในโครงการของหายได้คืน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Read more