กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

6 total views, 0 views today

Read more

โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” โดย King Power

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัท King Power จัดกิจกรรมโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีลูกฟุตบอลไว้เพื่อฝึกฝนทักษะด้านฟุตบอลของตนเอง และเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยสานฝันเยาวชนไทย ให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลก โดยมอบลูกฟุตบอลแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก และโรงเรียนอื่นใกล้เคียง

31 total views, 0 views today

Read more

การอบรมการใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education เพื่อการเรียนการสอนและงานสำนักงาน แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

136 total views, 0 views today

Read more

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาสมเด็จธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 และพิธีประดับอินธนูลูกเสือและเนตรนารี

84 total views, no views today

Read more

ภาพกิจกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มศว. องครักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พี่ ๆ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

120 total views, 0 views today

Read more

ต้อนรับครูยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายสาณิศ  ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก กล่าวต้อนรับ มอบช่อดอกไม้ และให้โอวาทแก่ครูใหม่ของโรงเรียน คุณครูยิ่งลักษ์ เพียรพิทักษณ์

310 total views, no views today

Read more

สอบธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก มีนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายกเข้าสอบธรรมศึกษาจำนวน 192 คน

182 total views, 0 views today

Read more

เปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีเปิดประชุมกองก่อนจะมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

81 total views, 0 views today

Read more

งานเกษียณครูโรงเรียนเมืองนครนายก 2560

วันที่ 25  กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูสมจิตร อินทรประเสริฐ และครูกฤษณา วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองนครนายก

312 total views, 0 views today

Read more

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกได้จัดกิจกกรรมวันสันติภาพสากล (World Peace Day) จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์สันติภาพ ปราศจากความรุนแรง

134 total views, 0 views today

Read more