กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรม MNY Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.น.ย.

กิจกรรม MNY Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.น.ย. ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

ภาพพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพกีฬาสี “เหลืองแดงเกม 2561”

ประมวลภาพกีฬาสี “เหลืองแดงเกม” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562

Read more

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สวนลุงไสว ศรียา, พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์, สวนน้ำ “มีน้ำ มีนา” จังหวัดนครนายก

Read more