กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น วันที่  9  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดนครนายก  ประจำปี 2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ รุ่นที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

ภาพการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more