สอบธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก มีนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายกเข้าสอบธรรมศึกษาจำนวน 192 คน

Read more

เปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีเปิดประชุมกองก่อนจะมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more

งานเกษียณครูโรงเรียนเมืองนครนายก 2560

วันที่ 25  กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูสมจิตร อินทรประเสริฐ และครูกฤษณา วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกได้จัดกิจกกรรมวันสันติภาพสากล (World Peace Day) จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์สันติภาพ ปราศจากความรุนแรง

Read more

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนเมืองนครนายก ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more

งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม. เขต 7 ณ โรงเรียนสระแก้ว

วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนเมืองนครนายก ได้เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอก มาให้คำแนะนำกับนักเรียน และมีกิจกรรมออกกำลังกายประกอบจังหวะร่วมกันของคณะครูและนักเรียน

Read more

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มี นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธิเปิดงาน โดยในงานมีกิจกรรมสร้างสรรรค์…

Read more

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร เป็นประธานในพิธี  และมีการเชิญตัวแทนแม่ดีเด่นของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน…

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ การดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงนโยบายของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read more