ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประมวลภาพผู้อำนวยการให้ก

Read more

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่  9 โรงเรียนเมืองนครนายก โดยคณะครูผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี นำลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงเรียน และภายในโรงเรียน

Read more

การสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

การสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พ.ย. 2562 สนามสอบ โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

พิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ และพิธีประดับอินธนูลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ทัศนศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายนอก

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายนอก

Read more

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเมืองนครนายก โดย ครูธีระพงษ์ จันดีสา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read more