ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ 2 วิธี

1. ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น SGS For Students (ระบบ Android) เพื่อใช้ตรวจผลการเรียน

2. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

2.1 ไปยัง sgs6.bopp-obec.info

2.2 กรอก “เลขประจำตัวนักเรียน” โดยเพิ่มเลข  0 (ศูนย์) หน้าเลขประจำตัวของนักเรียน เช่น นักเรียนเลขประจำตัว 1111 ให้กรอก 01111

2.3 กรอก “เลขประจำตัวประชาชน” จำนวน 13 หลัก จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อตรวจสอบผลการเรียน

2.4 เลือกแท็บ  “ผลการเรียน” จากนั้นเลือกปีและภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียน

หากนักเรียนไม่ทราบเลขประจำตัวนักเรียน คลิกที่นี่ >> รายชื่อนักเรียน