การจัดการศึกษาทางไกล DLTV

1.ช่องรายการ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2.ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนรู้ DLTV 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.ช่องทางติดต่อสื่อสารคุณครู

ครูศศิธร  สมหมาย

  • 0861105851
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูมนต์เทพ  สุดใจ

  • ballboro
  • monthep.sudjai@mny.ac.th
  • 089-7505250
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูธัญญารัตน์  ช้างสุวรรณ

  • changsuwan1602
  • jomjamsmile16@gmail.com
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูจีรพร  พานทอง

  • tuk02509
  • chee201246@gmail.com
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูสุขรัก  สร้อยทอง

  • sookluck
  • soodtealuck4@hotmail.co.th
  • สุดที่รัก รักที่สุด
  • สุขรัก สร้อยทอง
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูศศิธร  เมธีจิรัฐติกุล

  • tumsasitorn555
  • tum sasitorn
  • sasitorn.sawang1@gmail.com
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูดวงกมล  ดุลยพันธ์

  • kwanlovedog
  • kwanlovedog10@gmail.com
  • kwan dunyapan
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูกชพร  ชุมวรเดช

  • luktal276@gamil.com
  • Kotchapron Chumwaradet
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูธีรพงษ์ จันดีสา

  • fuse_thira
  • fusechemist@gmail.com
  • fusethichan
  • 099-3352029
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูปิยฉัตร โลไทยสงค์

  • 0819518920
  • taatam.p@gmail.com
  • 081-9518920
  • tatam piyachat
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

ครูทิพยาภรณ์ แก้วปิยะทรัพย์ (ครูเติ้ล)

  • title31534
  • title kaewpiyasap
  • skaewpiyathraphy@gmail.com
  • 096-8013302
  • รับใบความรู้และใบงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก

4.แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม