ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศ 

2. รายละเอียดแนบท้าย

3. รายละเอียดแนบท้าย 2

แสดงความคิดเห็น