กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว / Dreamer Water Park

จังหวัดสระแก้ว

ชมภาพทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

แสดงความคิดเห็น