ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562

*ให้นักเรียนเตรียมดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบด้วย

*ให้นักเรียนเตรียมดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบด้วย