แสดงความยินดีครูและกล่าวอำลา ครูอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร

บรรยากาศการแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ครูอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร

ย้ายไปบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม จ.สระแก้ว

แสดงความคิดเห็น