พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2562

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น