พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

 

ชมภาพทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้