กิจกรรมสวดมนต์หมู่

ภาพกิจกรรมสวดมนต์หมู่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้