กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์

และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น

วันที่  9  กรกฎาคม  2562

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น