ภาพกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน

โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

จัดโดย สำกนักจัดหางานจังหวัดนครนายก

 

ชมภาพทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น