กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ณ อาคารเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

แสดงความคิดเห็น