ภาพการต้อนรับผู้อำนวยการบัณฑิต โชคถนอมจิตต์

งานต้อนรับและแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการบัณฑิต โชคถนอมจิตต์

เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก

วันที่ 4 มีนาคม 2562

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก

ชมภาพกิจกรรทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

แสดงความคิดเห็น