โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

 

แสดงความคิดเห็น