โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

วันที่ 26-27 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชมภาพทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น