ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาพการประชุมกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก