กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเมืองนครนายก โดย ครูธีระพงษ์ จันดีสา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

แสดงความคิดเห็น