กิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพกิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา

วันที่ 9 มกราคม 2562

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี จ.นครนายก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้