กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

\

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น