กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2563

ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อ.ปากพลี จ.นครนายก

 

 

ชมภาพทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างนี้