ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

ภาพกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่  9 โรงเรียนเมืองนครนายก โดยคณะครูผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี นำลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงเรียน และภายในโรงเรียน

0

0