ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more