กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more