กีฬาสี “แดงเหลืองเกม” ประจำปี 2560

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “แดงเหลืองเกม” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more