โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561
โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี วันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more