ทัศนศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว / Dreamer Water Park จังหวัดสระแก้ว

Read more