กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว / Dreamer Water Park จังหวัดสระแก้ว

Read more