ที่หุ้มมุมกระดาษ

ที่หุ้มมุมกระดาษ ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง (PDF) จากนั้นนำไปปริ๊น ตัดตามรอย ใช้งานได้ทันที

Read more