พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 *ให้นักเรียนเตรียมดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบด้วย

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพกีฬาสี “เหลืองแดงเกม 2561”

ประมวลภาพกีฬาสี “เหลืองแดงเกม” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดีและผู้มีความรู้ความสามารถ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี และเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

Read more

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สวนลุงไสว ศรียา, พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์, สวนน้ำ “มีน้ำ มีนา” จังหวัดนครนายก

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more