ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562)

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Read more