ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ การดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงนโยบายของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read more