การประชุมการจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬา

การประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม 2560 ประเภทกีฬา ฟุตซอล ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Read more