กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 มีนาคม 2561
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561
โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี วันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว / Dreamer Water Park จังหวัดสระแก้ว

Read more

ภาพกิจกรรม Christmas Day 2018

ภาพกิจกรรม Christmas Day 2018
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมค่ายอาสา ครั้งที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล

ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ปีที่3)
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะให้ถูกวิธีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” โดย King Power

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัท King Power จัดกิจกรรมโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีลูกฟุตบอลไว้เพื่อฝึกฝนทักษะด้านฟุตบอลของตนเอง และเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยสานฝันเยาวชนไทย ให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลก โดยมอบลูกฟุตบอลแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก และโรงเรียนอื่นใกล้เคียง

Read more

การอบรมการใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education เพื่อการเรียนการสอนและงานสำนักงาน แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more