ทัศนศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายนอก

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายนอก

Read more

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเมืองนครนายก โดย ครูธีระพงษ์ จันดีสา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read more

อบรมซ่อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการอบรมระยะสั้น งานซ๋อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างยน วิทยาลัยเทคนิคนายก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก สนับสนุนโดย องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จ.นครนายก

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ภาพกิจกรรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน” พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของวัยรุ่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดย องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.นครนายก

Read more

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น วันที่  9  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more