ประมวลภาพกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ นายสมชาย มะเปี่ยม

ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ นายสมชาย มะเปี่ยม 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561

ประมวลภาพโครงการค่ายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม  ประจำปี 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน วอลเลย์บอล

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตวิทยาคม จ.นครนายก ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือจราจร

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลูกเสือจราจร วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดย วิทยากรจาก สภ.เมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

Read more

ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ร่วมกับโรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีตัวแทนจาก อบต.ท่าช้าง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ วัดเจดีย์ทอง และ วัดท่าช้าง  จ.นครนายก

Read more