กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาสมเด็จธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 และพิธีประดับอินธนูลูกเสือและเนตรนารี

Read more

เปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีเปิดประชุมกองก่อนจะมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more