พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

ภาพพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562

Read more

กิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพกิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี จ.นครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือจราจร

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลูกเสือจราจร วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดย วิทยากรจาก สภ.เมืองนครนายก

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561

ภาพกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาสมเด็จธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 และพิธีประดับอินธนูลูกเสือและเนตรนารี

Read more

เปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีเปิดประชุมกองก่อนจะมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more