กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อ.ปากพลี จ.นครนายก

Read more

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่  9 โรงเรียนเมืองนครนายก โดยคณะครูผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี นำลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงเรียน และภายในโรงเรียน

Read more

พิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ และพิธีประดับอินธนูลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

ภาพพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562

Read more

กิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพกิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี จ.นครนายก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือจราจร

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลูกเสือจราจร วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดย วิทยากรจาก สภ.เมืองนครนายก

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561

ภาพกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more