ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Read more

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร เป็นประธานในพิธี  และมีการเชิญตัวแทนแม่ดีเด่นของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน…

Read more