ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร เป็นประธานในพิธี  และมีการเชิญตัวแทนแม่ดีเด่นของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน…

Read more