อบรมซ่อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการอบรมระยะสั้น งานซ๋อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างยน วิทยาลัยเทคนิคนายก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more